Posizione Username Uccisioni
1 sofficinorosso4248
2 John28013373
3 Z_Thunder1551878
4 ShadowDaz1853
5 kingsela1656
6 vinzet041550
7 TunzeTheMaster1518
8 gbet1515
9 LUKE_FORCE20001476
10 om2000bra1468
Posizione Username Vittorie
1 sofficinorosso384
2 John2801360
3 Reborn_Reaction142
4 gbet131
5 ShadowDaz130
6 kingsela129
7 Raveyy124
8 om2000bra112
9 danieldandini6105
10 Luka0712102
Posizione Username Morti
1 sofficinorosso2316
2 John28011560
3 Z_Thunder1551394
4 TRUNKS1140
5 Ocks978
6 Raybeez55950
7 vinzet04947
8 Ypsion850
9 FrenkyPollo840
10 NightSoldier98834